Home>>Contact Us

Contact Us

Ouzhuang Facility:  

Address: No. 54, Xianlie Road, Guangzhou, 510060 

Tel: 86-20-87330000 

 

Zhujiang New Town Facility: 

Address: No.7, Jinsui Road, Guangzhou, 510623 

Tel: 86-20-66618966 

 

Dongguan Guangming Ophthalmic Hospital of Zhongshan Ophthalmic Center 

Tek: 86-769-22216961 

 

Hainan Ophthalmic Hospital of Zhongshan Ophthalmic Center  

Tel: 86-898-68628502